Обобщена информация за становището 

Регионален сравнителен доклад за иновациите и въздействието му върху регионалните политики, ориентирани към местните условия

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 517/2020
Rapporteur: IRUJO AMEZAGA Mikel
Commission: SEDEC
Status: Adopted
Date: 14/10/2020
 
Споделяне:
 
Back to top