Обобщена информация за становището 

ЧЕТВЪРТИ ДОКЛАД ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 97/2007
Rapporteur: SCHNEIDER Michael
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 28/11/2007
 
Споделяне:
 
Back to top