Обобщена информация за становището  

УКРЕПВАНЕ НА ГЛОБАЛНИЯ ПОДХОД КЪМ МИГРАЦИЯТА: ЗАСИЛВАНЕ НА КООРДИНИРАНЕТО, ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 91/2009
Commission: CONST-IV
Status: Adopted
Date: 17/06/2009
 
Споделяне: