Обобщена информация за становището 

Генетичните ресурси в селското стопанство — от опазването към устойчивото използване

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 8097/2013
Rapporteur: VARACALLI Giuseppe
Commission: NAT
Status: Working documents
Date: 26/06/2014
 
Споделяне:
 
Back to top