Обобщена информация за становището 

Ролята на местните и регионалните власти в Източното партньорство

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 78/2009
Commission: RELEX-IV
Status: Adopted
Date: 22/04/2009
 
Споделяне:
 
Back to top