Обобщена информация за становището 

Преразглеждане на законодателството на ЕС относно качеството на атмосферния въздух

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 6180/2022
Rapporteur: POWER Una
Commission: ENVE
Status: Under preparation
Date: 05/07/2023
 
Споделяне:
 
Back to top