Обобщена информация за становището 

Готовност за действия при кризи и управление на кризите: укрепване на устойчивостта на Съюза и на неговите региони и градове

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 5928/2022
Rapporteur: CLERGEAU Christophe
Commission: NAT
Status: Under preparation
Date: 24/05/2023
 
Споделяне:
 
Back to top