Обобщена информация за становището 

МЕСТНОТО И РЕГИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 54/2010
Commission: CIVEX
Status: Adopted
Date: 10/06/2010
 
Споделяне:
 
Back to top