Обобщена информация за становището 

Бъдещето на Източното партньорство от местна и регионална гледна точка

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 5113/2022
Rapporteur: NICA Alin-Adrian
Commission: CIVEX
Status: Currently in discussion
Date: 15/03/2023
 
Споделяне:
 
Back to top