Обобщена информация за становището  

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 417/2022
Rapporteur: VIOLA André
Commission: ENVE
Status: Currently in discussion
Date: 29/06/2022
 
Споделяне: