Обобщена информация за становището 

Краткосрочно настаняване под наем: балансиране на нуждите на местните общности, предприемачите и пътуващите

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4144/2022
Rapporteur: CIAMBETTI Roberto
Commission: NAT
Status: Adopted
Date: 15/03/2023
 
Споделяне:
 
Back to top