Обобщена информация за становището 

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ШЕСТИМАТА ЕВРОПЕЙСКИ КООРДИНАТОРИ НА TEN-T И ТРАНСЕВРОПЕЙСКИТЕ МРЕЖИ: КЪМ ИНТЕГРИРАН ПОДХОД, УДЪЛЖАВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТНИ ОСИ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 405/2006
Rapporteur: SOULAGE Bernard
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 10/10/2007
 
Споделяне:
 
Back to top