Обобщена информация за становището  

Укрепване на глобалния подход към миграцията

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4/2009
Commission: CONST-IV
Status: Working documents
Date: 17/06/2009
 
Споделяне: