Обобщена информация за становището 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) И НА ДИРЕКТИВАТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (СЕО)

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 38/2010
Commission: ENVE
Status: Adopted
Date: 15/04/2010
 
Споделяне:
 
Back to top