Обобщена информация за становището 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ И ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕЗ 2009–2010 г.: ПОТЕНЦИАЛНИ СТРАНИ КАНДИДАТКИ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 345/2009
Rapporteur: ALDEGREN Uno
Commission: CIVEX
Status: Adopted
Date: 09/06/2010
 
Споделяне:
 
Back to top