Обобщена информация за становището 

„СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ И ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕЗ 2009-2010 г. – СТРАНИ КАНДИДАТКИ“

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 344/2009
Commission: CIVEX
Status: Adopted
Date: 14/04/2010
 
Споделяне:
 
Back to top