Обобщена информация за становището 

МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ВЛАСТИ В УКРАЙНА И РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ЕС И УКРАЙНА

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 34/2007
Commission: RELEX-IV
Status: Adopted
Date: 11/10/2007
 
Споделяне:
 
Back to top