Обобщена информация за становището 

„УЧАСТИЕ И ИНФОРМИРАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА“:ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ БЯЛАТА КНИГА „НОВ ТЛАСЪК ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖ”

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 334/2006
Rapporteur: PELLA Roberto
Commission: EDUC-IV
Status: Adopted
Date: 23/03/2007
 
Споделяне:
 
Back to top