Обобщена информация за становището 

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО РЕФОРМАТА НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СЛЕД 2013 г.

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 33/2012
Rapporteur: SOUCHON René
Commission: NAT
Status: Working documents
Date: 04/05/2012
 
Споделяне:
 
Back to top