Обобщена информация за становището 

ТЕМАТИЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 321/2006
Rapporteur: LAMERS Cor
Commission: DEVE-IV
Status: Adopted
Date: 13/02/2007
 
Споделяне:
 
Back to top