Обобщена информация за становището 

Eвропейска група за териториално сътрудничество: нов тласък за териториалното сътрудничество в Eвропа

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 308/2007
Rapporteur: BRESSO Mercedes
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 18/06/2008
 
Споделяне :
 
Back to top