Обобщена информация за становището 

ПЕТИ ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА В ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 273/2008
Rapporteur: VINCENZI Marta
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 27/11/2008
 
Споделяне :
 
Back to top