Обобщена информация за становището 

Изграждане на основан на ценности европейски спортен модел отдолу нагоре: средство за насърчаване на приобщаването и социалното благополучие на младите европейци

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2588/2023
Rapporteur: PELLA Roberto
Commission: SEDEC
Status: Under preparation
Date: 29/11/2023
 
Споделяне:
 
Back to top