Обобщена информация за становището 

Реформа на системата за географските означения

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2414/2022
Commission: NAT
Status: Working documents
Date: 30/11/2022
 
Споделяне:
 
Back to top