Обобщена информация за становището 

Бяла книга – Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г.

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 24/2008
Commission: DEVE-IV
Status: Adopted
Date: 09/04/2008
 
Споделяне:
 
Back to top