Обобщена информация за становището 

Насърчаване на потенциала и синергиите за регионите и градовете на свързаните със Зеления пакт инициативи на ЕС

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 229/2023
Rapporteur: GRYFFROY Andries
Commission: ENVE
Status: Currently in discussion
Date: 05/07/2023
 
Споделяне:
 
Back to top