Обобщена информация за становището  

Към структурно приобщаване на градовете и регионите в 27-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК)

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2246/2022
Rapporteur: GILLILAND Alison
Commission: ENVE
Status: Under preparation
Date: 12/10/2022
 
Споделяне: