Обобщена информация за становището 

НОВ ИМПУЛС ЗА СПИРАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 22/2009
Rapporteur: SOUCHON René
Commission: DEVE-IV
Status: Adopted
Date: 18/06/2009
 
Споделяне:
 
Back to top