Обобщена информация за становището 

ЗЕЛЕНА КНИГА – РЕФОРМА НА ОБЩАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ ЗА АКВАКУЛТУРАТА

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 218/2009
Commission: DEVE-IV
Status: Adopted
Date: 04/12/2009
 
Споделяне:
 
Back to top