Обобщена информация за становището 

Ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО) и третирането на отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 217/2009
Rapporteur: ZAJAKAŁA Jerzy
Commission: DEVE-IV
Status: Adopted
Date: 04/12/2009
 
Споделяне:
 
Back to top