Обобщена информация за становището 

НАСЪРЧАВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 160/2008
Rapporteur: BAKER Paula
Commission: DEVE-IV
Status: Adopted
Date: 08/10/2008
 
Споделяне:
 
Back to top