Обобщена информация за становището 

Стратегическото прогнозиране като инструмент за управление на ЕС и по-добро регулиране

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1562/2023
Rapporteur: MAGLIOCCA Giorgio
Commission: CIVEX
Status: Currently in discussion
Date: 09/10/2023
 
Споделяне:
 
Back to top