Обобщена информация за становището 

Междинен преглед на многогодишната финансова рамка: позицията на регионалното и местното равнище

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 138/2023
Rapporteur: HABERMANN Thomas
Commission: COTER
Status: Currently in discussion
Date: 24/05/2023
 
Споделяне:
 
Back to top