Обобщена информация за становището 

Да не се вреди на сближаването хоризонтален принцип, допринасящ за сближаването като обща цел и ценност на ЕС

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 137/2023
Rapporteur: RIJSBERMAN Michiel
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 24/05/2023
 
Споделяне:
 
Back to top