Обобщена информация за становището 

Обновено партньорство с държавите от южното съседство нова програма за Средиземноморието

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1315/2021
Rapporteur: BIANCO Vincenzo
Commission: CIVEX
Status: Working documents
Date: 01/07/2021
 
Споделяне:
 
Back to top