Обобщена информация за становището 

ПАКЕТЪТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РОЛЯТА НА МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ВЛАСТИ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 12/2009
Rapporteur: BROCKES Dietmar
Commission: ECOS-IV
Status: Adopted
Date: 22/04/2009
 
Споделяне:
 
Back to top