Обобщена информация за становището 

ЕФЕКТ НА ЛОСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 118/2006
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 23/03/2007
 
Споделяне:
 
Back to top