Обобщена информация за становището 

РОЛЯТА НА МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ВЛАСТИ В БЪДЕЩАТА ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 113/2010
Rapporteur: BAKER Paula
Commission: ENVE
Status: Working documents
Date: 05/10/2010
 
Споделяне:
 
Back to top