Обобщена информация за становището 

Стратегията на ЕС за възраждане на селските райони

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1066/2020
Rapporteur: STENSON Enda
Commission: NAT
Status: Adopted
Date: 10/12/2020
 
Споделяне:
 
Back to top