Обобщена информация за становището 

ЗЕЛЕНА КНИГА, TEN-T: ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКАТА

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 103/2009
Rapporteur: DACLIN Jean-Michel
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 07/10/2009
 
Споделяне:
 
Back to top