Комисия по природни ресурси (NAT)  

Компетентностите на Комисията по природни ресурси обхващат следните области на политиката:

Обща селскостопанска политика (ОСП) и развитие на селските райони

Горско стопанство, производство на храни

Обществено здравеопазване

Защита на потребителите

Обща политика в областта на рибарството

Политика в областта на морското дело

Гражданска защита

Туризъм

Изберете друга комисия на КР: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Christof Kienel

Deputy head of unit: Dorota Tomalak

Assistant to the HoU: Yuliya Sotirova

Administrators:

  • ​​​Hélène Moraut, in charge of Common Agriculture Policy and Rural Development​
  • Dimo Stoyanov, in charge of Fisheries and Maritime Policy
  • Anemarija Kosjek, in charge of Food production, Consumer Protection and Forestry
  • Sirle Mere, in charge of Associations and Civil Protection

  Assistants:

  • Alexandra Kranixfeld, in charge of the general support to NAT work, Food Production, Consumer Protection, Public Health, Tourism
  • Susanna Sjöström, in charge of the general support to NAT work, Common Agricultural Policy, Rural Development and Forestry
  •  Luca Venosta, in charge of Associations and Civil Protection

  To contact the NAT team, please use the Contact form (subject 'Natural Resources')​