Либия — инициативата от Никозия  

Защо Европейският комитет на регионите работи с либийските градове

От 2015 г. насам Европейският комитет на регионите развива тесни политически отношения с либийските градове, които стават все по-практични. Тяхната цел е двойна — да се подпомогне подобряването на публичните услуги в Либия и да се окаже подкрепа на либийските градове за приобщаването им към международната общност. Сътрудничеството е отговор на политическата нестабилност и несигурността, които Либия преживява от 2011 г. насам и които влошиха състоянието на общинските услуги в страната, поставиха либийските градове в международна изолация и превърнаха страната в основен транзитен маршрут за незаконни мигранти.

По молба на либийските градове Европейският комитет на регионите мобилизира партньорства за либийските местни власти от януари 2016 г. КР отговаря на молбата на либийските градове, като предлага експертен опит от градовете и регионите на ЕС. Целта е да се подобри животът на обикновените либийци, като се оказва помощ на общините с цел предоставяне на по-добри услуги в най-различни области като първични здравни грижи и управление на отпадъците. Посредством дипломацията на градовете инициативата дава своя принос и за стабилизирането на Либия в момент, в който политическата нестабилност и несигурността доведоха до замразяване на сътрудничеството с либийците.

Процесът, познат сред участващите страни като „инициативата от Никозия“, протича от долу нагоре и отговаря на потребностите на един от най-близките и уязвими съседи на ЕС. Участието на КР отразява неговото виждане, че дипломацията на градовете и партньорската дипломация трябва да се задействат за работа по преодоляване на значими, дългосрочни международни предизвикателства. То е съгласувано също така с глобалната стратегия на ЕС и с убеждението, че ЕС следва да мисли глобално и да действа локално.

С кого работи КР?

Либийските градове, които участват в инициативата от Никозия или с които КР е осъществил връзка, включват:

 • Триполи (приблизителен брой жители: 1,1 милиона);
 • Бенгази (приблизителен брой жители: 630 000);
 • Гариян (190 000);
 • Тобрук (120 000);
 • Сабха (97 000);
 • Сирт (80 000);
 • Зинтан (82 000);
 • Злитен (270 000).


Кметът на Триполи Абделрауф Бейтелмал и кметът на Зинтан Мустафа Абдула ал-Барони представляват либийските кметове като звено за връзка за партньорствата и като наблюдатели в Евро-Средиземноморската асамблея на регионалните и местните власти (ARLEM). Повечето европейски членове на ARLEM, в която се събират политици и политически представители от ЕС и Средиземноморския регион, са членове и на КР.

КР изпълнява ролята на секретариат на ARLEM и на инициативата от Никозия.

Как КР подкрепя либийските градове?

КР е политическа асамблея. Дългосрочната основа на отношенията на КР с Либия е политическа — желание да се помогне за приобщаване на либийските градове към международната общност и възползване от партньорствата и общите цели, определяни съвместно от градовете и регионите посредством редовни контакти.

От 2011 г. насам обаче Либия страда от политическа нестабилност в национален план и сигурността и политическата обстановка продължават да бъдат нестабилни. Кризата е засегнала здравето, образованието, поминъка и перспективите на либийците в цялата страна. Въпреки това много местни власти са успели да запазят основни услуги, получили са нов изборен мандат и се ползват със стабилна легитимност сред населението. По време на кризата са осигурили известна стабилност за хората.

Поради това КР достигна до заключението, че подкрепата за либийските градове и региони е обещаващ път, по който ЕС би могъл да помогне на Либия. Градовете и регионите на ЕС вече са показали, че разполагат с политически опит, институционален капацитет и технически умения да помагат на други градове и региони по света. Посредством инициативата от Никозия ЕС се стреми да засили подкрепата за Либия в области, които са определени като жизненоважни от местните администрации в страната.

От каква подкрепа се нуждаят либийските градове?

Регионите и градовете на ЕС са предоставили или обещали подкрепа в следните области:

 • управление на водите: Мурсия (Испания);
 • управление на отпадъците: Антверпен (Белгия);
 • първични здравни грижи: Вила Реал (Португалия);
 • публична администрация: Никозия (Кипър);
 • обучение по английски език: малтийските местни власти (Малта);
 • бюджет: Фландрия (Белгия).


По време на проучвателни посещения в ЕС либийски експерти посетиха на място оперативни съоръжения и участваха в семинари и обсъждания.

Всяко проучвателно посещение беше придружено от либийски и европейски кметове, които проведоха срещи с цел поставяне на основата за по-дългосрочни отношения.

Понастоящем КР работи върху:

 • съпоставяне на исканията и предложенията в следните области: бюджетиране, работа с младежи, борба с радикализирането, рибарство, международно сътрудничество;
 • развиване на мрежа от европейски школи по местна администрация, които биха желали да предоставят обучение на либийци, което евентуално да доведе до създаване на школа по публична администрация в Либия;
 • насърчаване на разработването на пълномащабни проекти с участието на градове от Либия и ЕС.

Хронология на отношенията

 • юли 2015 г.: посещение на делегация от петима либийски кметове в Комитета на регионите в Брюксел;
 • октомври 2015 г.: покана на Евро-Средиземноморската асамблея на регионалните и местните власти (ARLEM) към кмета Бейтелмал за участие като наблюдател на заседанието на комисията по устойчиво развитие на ARLEM в Брюксел;
 • януари 2016 г.: покана към делегация на либийски кметове за участие като наблюдатели на годишното пленарно заседание на ARLEM в Никозия, Кипър; представяне от кмета Бейтелмал на писмо с искане за подкрепа в шест области; отговор на ARLEM под формата на стартиране на „инициативата от Никозия“;
 • май 2016 г.: първи резултат от усилието на КР за намиране на подходящи предложения за исканията на Либия — проучвателно посещение в областта на управлението на водите с организатор и домакин автономна област Мурсия;
 • юни 2016 г.: проучвателно посещение в областта на управлението на отпадъците, организирано съвместно с град Антверпен. По време на проучвателното посещение се състоя среща на делегация либийски кметове с Федерика Могерини, върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия.
 • септември 2016 г.: проучвателно посещение, организирано съвместно с община Вила Реал, Португалия, с цел обмен на добри практики в сектора на първичните здравни грижи;
 • септември — октомври 2016 г.: обучения, организирани съвместно с община Никозия, Кипър, в области като управление на човешките ресурси, административен контрол и преобразуване на исторически обекти;
 • февруари 2017 г.: обмен в областта на финансовото управление и прозрачността, организиран съвместно с управата на Фландрия;
 • март 2017 г.: работна среща на място и проучвателно посещение в Тозьор, Тунис за определяне на най-добрата технология за инсталиране на съоръжения за компостиране на органични отпадъци в шест либийски общини;
 • април 2017 г.: пилотно обучение за 20 млади участници, формиращи общественото мнение, на тема „Положителен мир“, организирано съвместно с УНИЦЕФ и Института за икономика и мир;
 • май 2017 г.: първа среща на Мрежата от школи по публична администрация за Либия с либийски университети и общини. Целта на срещата е да се направи първоначална оценка на потребностите на либийските общини и да се проучат различни начини, по които университетите биха могли да ги подпомагат за изграждане на капацитет;
 • юни 2017 г.: проучвателен обмен, организиран от регион Фриули-Венеция-Джулия, Италия, в областта на рибарството и риболовните кооперации;
 • октомври 2017 г.: международен семинар „Стратегии, инструменти и технологии за градско развитие в ерата на устойчивостта“ в град Сфакс;
 • ноември 2017 г.: първи блок от три учебни модула по належащи въпроси за представителите на либийските местни и регионални власти;
 • ноември 2017 г.: двудневно обучение/наставничество за местни изследователи в областта на прозрачността и доброто управление, проведено в Тунис;
 • ноември/декември 2017 г.: 100 часа обучение за 20 либийски техници в областта на пречистването на отпадъчни води и повторно използване с цел напояване.

   

Тази инициатива на Комитета на регионите не би била възможна без финансовата и политическата подкрепа на Европейската служба за външна дейност и на генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия посредством механизма на ЕС за публична администрация за Либия.

Логистичната поддръжка е осигурена от международната организация за развитие Crown Agents.

Съюзът за Средиземноморието, който събира 28-те държави — членки на ЕС, и 15 средиземноморски държави, също предоставя силна политическа подкрепа. Либия не членува в Съюза за Средиземноморието.

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи Федерика Могерини описва сътрудничеството на КР с либийските градове като пример за „отлична дипломация на градовете“. Според нея „общините могат да играят централна роля за възстановяването на Либия и е необходимо КР да продължава да се ангажира с тях. Те имат нужда от вас като партньор в тези трудни времена“. Тя изразява убеждението, че градовете и регионите трябва да играят активна роля в „новите архитектури“ на външната политика.
  
КР счита, че този подход от долу нагоре е подходящ за преобразуване в дългосрочни проекти и програми, които да се управляват от Европейската комисия, а КР да предоставя политическа подкрепа. Съюзът за Средиземноморието също би могъл да преобразува някои от тези дребномащабни инициативи в по-дългосрочни проекти.

Share: