banner alt text

 Състояние на регионите и градовете в Европейския съюз  

Годишният барометър на ЕС за състоянието на регионите и градовете е речта, която председателят на Европейския комитет на регионите произнася във връзка с най-неотложните предизвикателства през следващата година.

 Годишен регионален и местен барометър на ЕС  

Това първо издание, публикувано на 12 октомври 2020 г., се съсредоточава върху въздействието на пандемията от COVID-19. Регионалните и местните власти в ЕС са в челните редици за борба със здравната криза и опазването на безопасността на хората. Докладът показва и тяхното ключово значение за икономическото възстановяване. Изтъкваме въздействието върху най-уязвимите в нашите общности и представяме нови данни за общественото мнение по тези въпроси от проучвания, проведени по-малко от месец преди публикуването на доклада.
 

ДОКЛАД  

  • ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

    COVID-19: регионална здравна криза (само на английски език)
    Прочетете повече
  • ИКОНОМИКА

    Катастрофата „коронавирус“: защо някои региони пострадаха повече (само на английски език)
    Прочетете повече

Проучване на общественото мнение: кризата с коронавируса и ролята на регионите и градовете в ЕС  

Повечето граждани заявяват, че по-голямо влияние на местните и регионалните власти в ЕС ще подобри неговата способност да решава проблемите. Местните и регионалните власти като цяло остават най-надеждното равнище на управление — в действителност единственото равнище, на което повече от половината европейци имат доверие.  
Прочетете повече  

Twitter