Комисия по икономическа политика (ECON)  

Правомощията на Комисията по икономическа политика обхващат следните области:

 • Вътрешен пазар и цифров единен пазар
 • Данъчна политика
 • Икономическа и парична политика
 • Икономическо управление и европейски семестър
 • Индустриална политика и Четвърта индустриална революция
 • Конкуренция и политика в областта на държавните помощи
 • Международна търговия и тарифи (включително въпроси, свързани със СТО)
 • Местни/регионални финанси и инвестиции
 • Обществени поръчки
 • Обществени услуги
 • Политика за МСП и предприемачество
 • Публични инвестиции
 • Управление на целите за устойчиво развитие (ЦУР)

Секретариатът на комисия ECON отговаря за схемата за присъждане на отличието Предприемчив европейски регион (ПЕР) с което се награждават регионите в ЕС с най-убедителна, авангардна и перспективна визия за бъдещо развитие и иновативна стратегия в областта на предприемаческата политика.

Секретариатът на комисия ECON отговаря за Мрежата от регионални центрове за преглед на изпълнението на политиките на ЕС (RegHub)​. RegHub е платформа, която предоставя възможност на местни и регионални участници да провеждат консултации за обмен на опит по отношение на прилагането на политиките на ЕС.

Секретариатът на комисия ECON управлява Платформата за широколентов достъп, която представлява съвместна инициатива на Европейския комитет на регионите (КР) и Европейската комисия за подпомагане на разпространението на широколентовия достъп във всички европейски региони.

Освен това комисия ECON играе водеща и координираща роля в отношенията между КР и Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)​, които обхващат широк кръг от действия и области на политиката.

И накрая, чрез анкети, проучвания и анализи секретариатът на комисия ECON помага на членовете си да наблюдават настоящите тенденции в европейските градове и региони, както и да установяват добрите практики в политиките. ​


Изберете друга комисия на КР: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with E​IB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Maria Lozano Uriz (END), in charge of Digital Single Market, Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart specialisation strategies, Broadband platform
 • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Audrey Parizel​, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Robert Rönström, in charge of International Trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Свързана информация
Links