Комисия по икономическа политика (ECON)  

Правомощията на Комисията по икономическа политика обхващат следните области:

 • Вътрешен пазар и цифров единен пазар
 • Данъчна политика
 • Икономическа и парична политика
 • Икономическо управление и европейски семестър
 • Индустриална политика и Четвърта индустриална революция
 • Конкуренция и политика в областта на държавните помощи
 • Международна търговия и тарифи (включително въпроси, свързани със СТО)
 • Местни/регионални финанси и инвестиции
 • Обществени поръчки
 • Обществени услуги
 • Политика за МСП и предприемачество
 • Публични инвестиции
 • Управление на целите за устойчиво развитие (ЦУР)

Секретариатът на комисия ECON отговаря за схемата за присъждане на отличието Предприемчив европейски регион (ПЕР) с което се награждават регионите в ЕС с най-убедителна, авангардна и перспективна визия за бъдещо развитие и иновативна стратегия в областта на предприемаческата политика.

Секретариатът на комисия ECON отговаря за Мрежата от регионални центрове за преглед на изпълнението на политиките на ЕС (RegHub)​. RegHub е платформа, която предоставя възможност на местни и регионални участници да провеждат консултации за обмен на опит по отношение на прилагането на политиките на ЕС.

Секретариатът на комисия ECON управлява Платформата за широколентов достъп, която представлява съвместна инициатива на Европейския комитет на регионите (КР) и Европейската комисия за подпомагане на разпространението на широколентовия достъп във всички европейски региони.

Освен това комисия ECON играе водеща и координираща роля в отношенията между КР и Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)​, които обхващат широк кръг от действия и области на политиката.

И накрая, чрез анкети, проучвания и анализи секретариатът на комисия ECON помага на членовете си да наблюдават настоящите тенденции в европейските градове и региони, както и да установяват добрите практики в политиките. ​


Изберете друга комисия на КР: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:


 • Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, Collaborative Economy, Economic Governance, Economic and Monetary Policy. Also in charge of relations with the EIB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Effrosyni Kossyvaki (SNE), in charge of Public procurement, International trade and Tariffs (including WTO issues), Competition Policy and State Aid
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser (SNE), in charge of Coal regions in transition, Industrial Policy and Industry 4.0, Economic and Monetary Policy, Taxation Policy
 • Rafael Mondelaers, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, RegHub
 • Audrey Parizel​, in charge of Sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Robert Rönström, in charge of Public procurement, International trade and Tariffs (including WTO issues), Competition Policy and State Aid
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of Barometer
 • Rainer Steffens (SNE), in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Internal Market

Assistants:

 • Teresa Geyer​, in charge of RegHub
 • Francisco Javier Herraiz Ongay, in charge of the general support to ECON Commission legislative work​

To contact the ECON team, please use the Contact form

Свързана информация