Източно партньорство (CORLEAP)  

Създадена от КР през 2011 г., Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP) е политическият форум на местните и регионалните власти от Европейския съюз и страните от Източното партньорство.

Тя е единствената платформа на ЕС, която предлага възможност за обсъждане на приноса на градовете и регионите за развитието на Източното партньорство

Кои са участващите държави?

Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна.

 

Каква е целта на CORLEAP?

Целта ѝ е:

  • да координира представителството на местните и регионалните власти в рамките на Източното партньорство
  • да допълва и подкрепя усилията на институциите на ЕС и други участващи заинтересовани страни в изпълнението на европейската политика за съседство
  • да разпространява идеите, които ще доближат страните партньори до ЕС и ще насърчат вътрешните реформи и изграждането на капацитет на местно и регионално равнище

Как функционира CORLEAP?

CORLEAP функционира като „платформа за териториално сътрудничество“. Местните и регионалните сдружения от страните партньори са звена за контакт за CORLEAP в своите страни, а КР е естествената точка за контакт с институциите на ЕС. Това дава възможност на CORLEAP да събира и обменя информация, свързана с местното и регионалното измерение на Източното партньорство.

Какъв е нейният състав?

CORLEAP се състои от 36 регионални и местни политици: 18 членове на КР и 18 представители от шестте страни от Източното партньорство.

Всяка държава от Източното партньорство разполага с три места. Местата на ЕС се разпределят съгласно политическия състав на КР и се поделят между петте му политически групи: Европейската народна партия (ЕНП), Партията на европейските социалисти (ПЕС) Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), Европейския алианс (ЕА) и Групата на европейските консерватори и реформисти (ЕКР).

Между годишните срещи на CORLEAP Бюрото действа като ръководен орган. Бюрото отговаря за координирането на работата на CORLEAP и за проследяването на нейните дейности, доклади и резолюции. То се състои от шест членове от страните партньори и шест членове от КР, представляващи Европейския съюз.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share:
Свързана информация