Източно партньорство (CORLEAP)  

Създадена от КР през 2011 г., Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP) е политическият форум на местните и регионалните власти от Европейския съюз и страните от Източното партньорство.

Тя е единствената платформа на ЕС, която предлага възможност за обсъждане на приноса на градовете и регионите за развитието на Източното партньорство

Кои са участващите държави?

Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна.

 

Каква е целта на CORLEAP?

Целта ѝ е:

 • да координира представителството на местните и регионалните власти в рамките на Източното партньорство
 • да допълва и подкрепя усилията на институциите на ЕС и други участващи заинтересовани страни в изпълнението на европейската политика за съседство
 • да разпространява идеите, които ще доближат страните партньори до ЕС и ще насърчат вътрешните реформи и изграждането на капацитет на местно и регионално равнище

Как функционира CORLEAP?

CORLEAP функционира като „платформа за териториално сътрудничество“. Местните и регионалните сдружения от страните партньори са звена за контакт за CORLEAP в своите страни, а КР е естествената точка за контакт с институциите на ЕС. Това дава възможност на CORLEAP да събира и обменя информация, свързана с местното и регионалното измерение на Източното партньорство.

Какъв е нейният състав?

CORLEAP се състои от 36 регионални и местни политици: 18 членове на КР и 18 представители от шестте страни от Източното партньорство.

Всяка държава от Източното партньорство разполага с три места. Местата на ЕС се разпределят съгласно политическия състав на КР и се поделят между петте му политически групи: Европейската народна партия (ЕНП), Партията на европейските социалисти (ПЕС) Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), Европейския алианс (ЕА) и Групата на европейските консерватори и реформисти (ЕКР).

Между годишните срещи на CORLEAP Бюрото действа като ръководен орган. Бюрото отговаря за координирането на работата на CORLEAP и за проследяването на нейните дейности, доклади и резолюции. То се състои от шест членове от страните партньори и шест членове от КР, представляващи Европейския съюз.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Свързана информация
Линкове
Political reports
  Promoting people-to-people contacts through cross-border cooperation programmes in Eastern Partnership countries
  Capacity building of local and regional government in Eastern Partnership countries
  Economic cooperation and economic development at local level in the Eastern Partnership countries
  The role of bilateral cooperation between EaP and EU countries’ municipalities in facilitating sustainable municipal development in the EaP
  Energy efficiency: The role of local and regional authorities in the Eastern Partnership countries
  CORLEAP report on Developing civic participation as a way to strengthen local democracy in EAP countries
  Recommendations to the Heads of State and Government gathering in Vilnius on 28-29 November 2013 for the EaP Summit
  Activity reports