Бюро 

Бюрото е група от членове на КР, която може да се разглежда като политическата движеща сила на Комитета: то изготвя политическата програма на КР и следи за нейното изпълнение. Бюрото заседава преди всяка пленарна сесия, за да координира работата на Пленарната асамблея и на комисиите. То заседава и два пъти годишно на извънредни заседания в държавите членки, които председателстват Съвета на ЕС.

Съдържание

​​Има ли Бюрото и политически мандат? С каква продължителност е мандатът му?

Мандатът на Бюрото е за две години и половина, колкото е и мандатът на председателя.

​Какъв е неговият състав?

Бюрото отразява политическия плурализъм в Комитета. То се състои от:

  • Председател

  • Първи заместник-председател

  • 27 други заместник-председатели (по един от всяка държава-членка)

  • 26​ други членове

  • председателите на политическите групи      

По три места имат Германия, Испания, Италия, Полша и Франция. По две места имат Австрия, Белгия, България, Гърция, Дания, Ирландия, Литва, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словакия, Унгария, Финландия, Хърватия, Чешката република и Швеция. По едно място имат Естония, Кипър, Латвия, Люксембург, Малта и Словения.  

Какви са задачите на Бюрото?​

Основните задачи на Бюрото са определянето на политическата програма на КР и проследяването на изпълнението ѝ, както и координиране на работата на Пленарната асамблея и на комисиите.
​​

Документи

Споделяне:
 
Back to top