Евро-Средиземноморска асамблея (ARLEM)  

Евро-Средиземноморската асамблея на регионалните и местните власти (ARLEM) представлява асамблея на местните и регионалните представители на изборни длъжности от Европейския съюз и неговите средиземноморски партньори.

Тя беше създадена през 2010 г. от Европейския комитет на регионите (КР) съвместно с териториалните сдружения, работещи в този контекст, с цел да даде възможност на представителите на изборна длъжност от трите бряга на Средиземно море

 • да представляват местните и регионалните власти в политически план, включително пред ЕС и Съюза за Средиземноморието (СзС)
 • да поддържат политически диалог и
 • да насърчават междурегионалното сътрудничество

  Кои са участващите държави?

Египет, Турция, Алжир, Мароко, Сирия (чието членство понастоящем е временно преустановено), Тунис, Албания, Босна и Херцеговина, Израел, Йордания, Ливан, Мавритания, Палестина, Монако и Черна гора. Освен това Либия участва като наблюдател.

Каква е целта на ARLEM?

ARLEM има за цел:

 • да придаде териториално измерение на Съюза за Средиземноморието
 • да насърчава местната демокрация, многостепенното управление и децентрализираното сътрудничество по трите бряга на Средиземно море
 • да поощрява диалога Север-Юг и Юг-Юг между местните и регионалните власти
 • да насърчава обмена на най-добри практики, знания и технически опит в областите на компетентност на местните и регионалните власти

да насърчава регионалната интеграция и сближаване

  

Как работи ARLEM?

В политически план ARLEM предоставя форум за постоянен политически диалог. Тя допринася за консултативните дейности на КР чрез тематични доклади. Тя представлява местното и регионалното равнище на срещите на високо равнище на СзС.

В работата си, ARLEM създава синергии със своите партньори, включително СзС (декларация за намерение, подписана през 2013 г.), европейските сдружения на МРВ, които са представени в ARLEM, Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа (статут на наблюдател), Парламентарната асамблея на СЗС (статут на наблюдател), Европейската фондация за обучение (декларация за намерение, подписана през 2013 г.) и Европейския икономически и социален комитет (статут на наблюдател).

Асамблеята събира членовете на ARLEM на годишната си пленарна сесия, на която се приемат тематичните доклади, и на заседанията на комисиите и на Бюрото. Освен това могат да бъдат организирани семинари и конференции на конкретни теми и специфични аспекти да бъдат разгледани по-задълбочено посредством проучвания.

   

Къкъв е съставът на ARLEM?

ARLEM обединява 80 членове и 2 наблюдатели от ЕС и неговите държави партньори от Средиземноморието. Членовете са представители на регионите или на местните власти и имат мандат на регионално или местно равнище.

ARLEM се съпредседателства на равна основа от средиземноморските партньори и ЕС. Съпредседателят от групата на средиземноморските партньори се утвърждава с консенсус от групата за срок от две години и половина. Съпредседателят от страна на ЕС е действащият председател на КР. Настоящите съпредседатели са Apostolos Tzitzikostas, председател на КР, и Musa Hadid, кмет на Рамала, Палестина.

Бюрото на ARLEM определя стратегията на Асамблеята и обхвата на нейните дейности.

В рамките на Комисията за устойчиво териториално развитие на ARLEM, докладчиците изготвят тематични доклади по теми, отнасящи се до:

 • децентрализацията
 • градско и териториалното развитие
 • културното сътрудничество
 • информационното общество
 • миграцията и интеграцията
 • малките и средните предприятия
 • търговията
 • устойчивото развитие
 • управлението на водите
 • управлението на отпадъците
 • енергетиката, по-специално слънчевата енергия
 • транспорта
 • селското стопанство и туризма
 • и др.


 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

 • Title / Preventing corruption at local and regional level in South Mediterranean countries

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Preventing-corruption-south-mediterranean-countries

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Clara Volintiru, PhD (Bucharest Academy of Economic Studies - ASE) and Jose Javier Olivas Osuna, PhD (The London School of Economics and Political Science - LSE).

  CoR_Theme / Public administration;Euro-Mediterranean Partnership;

  CoR_Keywords / CIVEX (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External affairs);ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / Preventing-corruption-south-mediterranean-countries

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 869

  Modified / 2019-02-07 11:45:55

  Created / 2018-12-11 10:09:31

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2018-12-11 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Preventing-corruption-south-mediterranean-countries

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Preventing-corruption-south-mediterranean-countries/Study-Med-transparency-EN.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.04 MB PDF)</small></a></span></li><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Preventing-corruption-south-mediterranean-countries/Study-Med-transparency-TR.pdf">TR<small class='cor-card__title__link__info'>(1.13 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/Preventing-corruption-south-mediterranean-countries/Study-Med-transparency-EN.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 1.04 MB

  GeneratedLinks_TR_URL / /en/engage/studies/Documents/Preventing-corruption-south-mediterranean-countries/Study-Med-transparency-TR.pdf

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE / 1.13 MB

  GeneratedLinks_COUNT / 2

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Thu, 07 Feb 2019 10:45:55 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/FOLDER.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Preventing-corruption-south-mediterranean-countries

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / True

  __begingroup / False

 • Title / Service sector re-orientation- transferring skills from the tourism sector

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Service sector re-orientation- transferring skills from the tourism sector

  Author / Arnaud Vervoir

  Editor / Arnaud Vervoir

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Robert Lanquar, Aleksandra Teliszewska, Katarzyna Sidło

  CoR_Theme / Tourism;

  CoR_Keywords / CIVEX (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External affairs);ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / Service sector re-orientation- transferring skills from the tourism sector

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 982

  Modified / 2021-09-02 15:30:37

  Created / 2021-09-02 15:30:37

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-09-02 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Service sector re-orientation- transferring skills from the tourism sector

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Service sector re-orientation- transferring skills from the tourism sector/CoR_Skills-tourism_study-N.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.1 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/Service sector re-orientation- transferring skills from the tourism sector/CoR_Skills-tourism_study-N.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 1.1 MB

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT / 1

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Thu, 02 Sep 2021 13:30:37 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Service sector re-orientation- transferring skills from the tourism sector

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis

  Author / Arnaud Vervoir

  Editor / Arnaud Vervoir

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Katarzyna Sidło (CASE)

  CoR_Theme / Entrepreneurship;

  CoR_Keywords / ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);Covid-19;

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 985

  Modified / 2021-09-02 15:50:25

  Created / 2021-09-02 15:50:24

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-09-02 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis/Innovation ecosystems_Med.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.37 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis/Innovation ecosystems_Med.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 1.37 MB

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT / 1

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Thu, 02 Sep 2021 13:50:25 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Digitalisation of small and medium enterprises (SMEs) in the Mediterranean

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/SMEs_digitalization_ARLEM.pdf

  Author / Matteo Minchio

  Editor / Matteo Minchio

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 1016165

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Katarzyna W. Sidło, Kateryna Karunska, Claudio Salmeri, Stanislav Bieliei (CASE) and Roger Albinyana (IEMed)

  CoR_Theme / Euro-Mediterranean Partnership;Digital policy and connectivity;Entrepreneurship;

  CoR_Keywords / ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);CIVEX (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External affairs);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / SMEs_digitalization_ARLEM.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 918

  Modified / 2020-09-16 14:58:39

  Created / 2020-09-16 14:05:40

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2020-09-16 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/SMEs_digitalization_ARLEM.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/SMEs_digitalization_ARLEM.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(992.35 KB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT /

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Wed, 16 Sep 2020 12:58:39 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 1016165

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/SMEs_digitalization_ARLEM.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Agriculture and food security in climate sensitive areas in the Mediterranean

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Food_Security_ARLEM.pdf

  Author / Matteo Minchio

  Editor / Matteo Minchio

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 789839

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Karolina Zubel (CASE) and Antoine Apprioual (IEMed)

  CoR_Theme / Agriculture;Water policy;Euro-Mediterranean Partnership;

  CoR_Keywords / ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);CIVEX (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External affairs);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / Food_Security_ARLEM.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 919

  Modified / 2020-09-16 14:59:26

  Created / 2020-09-16 14:45:14

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2020-09-16 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Food_Security_ARLEM.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Food_Security_ARLEM.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(771.33 KB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT /

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Wed, 16 Sep 2020 12:59:26 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 789839

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Food_Security_ARLEM.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / The contribution of local and regional authorities to regional integration in the Mediterranean

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/CoR_Regional-Integration_Med.pdf

  Author / Matteo Minchio

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 977091

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Aleksandra Chmielewska, Emmanuel Cohen-Hadria, Krzysztof Głowacki, Agnieszka Kulesa, Justine Renard and Katarzyna Sidło (CASE)

  CoR_Theme / Multi-level governance and devolution;Euro-Mediterranean Partnership;

  CoR_Keywords / CIVEX (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External affairs);ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / CoR_Regional-Integration_Med.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 891

  Modified / 2019-10-18 08:08:54

  Created / 2019-10-10 14:53:01

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2019-10-10 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/CoR_Regional-Integration_Med.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/CoR_Regional-Integration_Med.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(954.19 KB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT /

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Fri, 18 Oct 2019 06:08:54 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 977091

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/CoR_Regional-Integration_Med.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Contribution of local and regional authorities to the development of the blue economy in the Mediterranean

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/CASE_CoR_Blue-Economy_Med.pdf

  Author / Matteo Minchio

  Editor / Matteo Minchio

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 1236032

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Roger Albinyana, Krzysztof Głowacki, Maria Krell, Anna Malinowska, Daniel Ruiz-Giménez, Katarzyna Sidło, Karolina Zubel (CASE)

  CoR_Theme / Euro-Mediterranean Partnership;Fisheries and maritime affairs;Tourism;

  CoR_Keywords / CIVEX (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External affairs);ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / CASE_CoR_Blue-Economy_Med.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 890

  Modified / 2019-10-17 14:20:57

  Created / 2019-10-09 11:39:50

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2019-10-09 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/CASE_CoR_Blue-Economy_Med.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/CASE_CoR_Blue-Economy_Med.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.18 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT /

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Thu, 17 Oct 2019 12:20:57 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 1236032

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/CASE_CoR_Blue-Economy_Med.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Youth Entrepreneurship in Mediterranean Partner Countries

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/entrepreneurship-youth-mediterranean.pdf

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 1337040

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / LSE Enterprise Limited

  CoR_Theme / Euro-Mediterranean Partnership;

  CoR_Keywords / CIVEX (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External affairs);ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / entrepreneurship-youth-mediterranean.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 873

  Modified / 2019-01-10 16:04:08

  Created / 2018-12-11 10:14:42

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2018-12-21 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/entrepreneurship-youth-mediterranean.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/entrepreneurship-youth-mediterranean.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.28 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT /

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Thu, 10 Jan 2019 15:04:08 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 1337040

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/entrepreneurship-youth-mediterranean.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries

  Author / Flavia Diniz

  Editor / Flavia Diniz

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Dr Katarzyna Sidło and Karolina Zubel (Center for Social and Economic Research - CASE)

  CoR_Theme / Euro-Mediterranean Partnership;

  CoR_Keywords / CIVEX (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External affairs);ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 857

  Modified / 2018-10-17 14:51:57

  Created / 2018-10-17 14:51:57

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2018-10-11 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries/3782-CIVEX-CovA4-studies-AR-web-1.pdf">AR<small class='cor-card__title__link__info'>(1.82 MB PDF)</small></a></span></li><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries/3782-CIVEX-CovA4-studies-EN-web-1.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.49 MB PDF)</small></a></span></li><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries/3782-CIVEX-CovA4-studies-FR-web-1.pdf">FR<small class='cor-card__title__link__info'>(1.59 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries/3782-CIVEX-CovA4-studies-EN-web-1.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 1.49 MB

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT / 3

  GeneratedLinks_AR_URL / /en/engage/studies/Documents/EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries/3782-CIVEX-CovA4-studies-AR-web-1.pdf

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE / 1.82 MB

  GeneratedLinks_FR_URL / /en/engage/studies/Documents/EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries/3782-CIVEX-CovA4-studies-FR-web-1.pdf

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE / 1.59 MB

  PubDate / Wed, 17 Oct 2018 12:51:57 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / The Role of the Sub-National Authorities from the Mediterranean Region in Addressing Radicalisation and Violent Extremism of Young People

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Radicalisation-Violent-Extremism-Young People.pdf

  Author / admin_cor

  Editor / admin_cor

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 911612

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Prof. David A. Winter, Dr. Aitemad Muhanna-Matar, Dr. Mohammad Haj Salem, Dr Mohammed Musbah, Dr. Ahmed Tohamy (NAMA Strategic Intelligence Solutions and LSE Enteprise).

  CoR_Theme / Euro-Mediterranean Partnership;

  CoR_Keywords / CIVEX (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External affairs);ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / Radicalisation-Violent-Extremism-Young People.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 798

  Modified / 2018-05-22 14:35:31

  Created / 2018-04-19 16:27:24

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2017-07-30 22:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Radicalisation-Violent-Extremism-Young People.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Radicalisation-Violent-Extremism-Young People.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(890.25 KB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT /

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Tue, 22 May 2018 12:35:31 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 911612

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Radicalisation-Violent-Extremism-Young People.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Sustainable tourism in the Mediterranean

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/sustainable-tourism-mediterranean

  Author / admin_cor

  Editor / admin_cor

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Aston Centre for Europe - Aston University

  CoR_Theme /

  CoR_Keywords / ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / sustainable-tourism-mediterranean

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 157

  Modified / 2018-05-22 14:15:55

  Created / 2018-04-19 15:13:43

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2012-05-04 22:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/sustainable-tourism-mediterranean

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/sustainable-tourism-mediterranean/sustainable-tourism-mediterranean.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(188.34 KB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/sustainable-tourism-mediterranean/sustainable-tourism-mediterranean.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 188.34 KB

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT / 1

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Tue, 22 May 2018 12:15:55 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/sustainable-tourism-mediterranean

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Technical and vocational training in the Mediterranean

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/training-mediterranean

  Author / admin_cor

  Editor / admin_cor

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Aston Centre for Europe - Aston University

  CoR_Theme /

  CoR_Keywords / ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / training-mediterranean

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 162

  Modified / 2018-05-22 14:16:01

  Created / 2018-04-19 15:28:59

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2012-05-02 22:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/training-mediterranean

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/training-mediterranean/training-mediterranean.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(181.18 KB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/training-mediterranean/training-mediterranean.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 181.18 KB

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT / 1

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Tue, 22 May 2018 12:16:01 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/training-mediterranean

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

Share: