Евро-Средиземноморска асамблея (ARLEM)  

arlem logo

Евро-Средиземноморската асамблея на регионалните и местните власти (ARLEM) представлява асамблея на местните и регионалните представители на изборни длъжности от Европейския съюз и неговите средиземноморски партньори.

ARLEM Award 2022

Съдържание

ARLEM

Тя беше създадена през 2010 г. от Европейския комитет на регионите (КР) съвместно с териториалните сдружения, работещи в този контекст, с цел да даде възможност на представителите на изборна длъжност от трите бряга на Средиземно море

 • да представляват местните и регионалните власти в политически план, включително пред ЕС и Съюза за Средиземноморието (СзС)
 • да поддържат политически диалог и
 • да насърчават междурегионалното сътрудничество

Кои са участващите дъ​​​​ржави?

Египет, Турция, Алжир, Мароко, Сирия (чието членство понастоящем е временно преустановено), Тунис, Албания, Босна и Херцеговина, Израел, Йордания, Ливан, Мавритания, Палестина, Монако и Черна гора. Освен това Либия участва като наблюдател.

Каква е ц​​елта на ARLEM?

ARLEM има за цел:

 • да придаде териториално измерение на Съюза за Средиземноморието
 • да насърчава местната демокрация, многостепенното управление и децентрализираното сътрудничество по трите бряга на Средиземно море
 • да поощрява диалога Север-Юг и Юг-Юг между местните и регионалните власти
 • да насърчава обмена на най-добри практики, знания и технически опит в областите на компетентност на местните и регионалните власти

да насърчава регионалната интеграция и сближаване

​Как р​аботи ARLEM?

В политически план ARLEM предоставя форум за постоянен политически диалог. Тя допринася за консултативните дейности на КР чрез тематични доклади. Тя представлява местното и регионалното равнище на срещите на високо равнище на СзС.

В работата си, ARLEM създава синергии със своите партньори, включително СзС (декларация за намерение, подписана през 2013 г.), европейските сдружения на МРВ, които са представени в ARLEM, Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа (статут на наблюдател), Парламентарната асамблея на СЗС (статут на наблюдател), Европейската фондация за обучение (декларация за намерение, подписана през 2013 г.) и Европейския икономически и социален комитет (статут на наблюдател).

Асамблеята събира членовете на ARLEM на годишната си пленарна сесия, на която се приемат тематичните доклади, и на заседанията на комисиите и на Бюрото. Освен това могат да бъдат организирани семинари и конференции на конкретни теми и специфични аспекти да бъдат разгледани по-задълбочено посредством проучвания.

​Къкъ​в е съставът на ARLEM?

ARLEM обединява 80 членове и 2 наблюдатели от ЕС и неговите държави партньори от Средиземноморието. Членовете са представители на регионите или на местните власти и имат мандат на регионално или местно равнище.

ARLEM се съпредседателства на равна основа от средиземноморските партньори и ЕС. Съпредседателят от групата на средиземноморските партньори се утвърждава с консенсус от групата за срок от две години и половина. 

Бюрото на ARLEM определя стратегията на Асамблеята и обхвата на нейните дейности.

В рамките на Комисията за устойчиво териториално развитие на ARLEM, докладчиците изготвят тематични доклади по теми, отнасящи се до:

 • децентрализацията
 • градско и териториалното развитие
 • културното сътрудничество
 • информационното общество
 • миграцията и интеграцията
 • малките и средните предприятия
 • търговията
 • устойчивото развитие
 • управлението на водите
 • управлението на отпадъците
 • енергетиката, по-специално слънчевата енергия
 • транспорта
 • селското стопанство и туризма
 • и др.

Последни новини

Прояви

Минали събития

Документи

Проучвания

 • Boosting international subnational climate diplomacy ahead of COP27 and COP28

  дата на публикуване: 28/06/2022Тема: Green Deal, Covenant of Mayors, Eastern Partnership, Development cooperation, Climate change policy, Enlargement, Western Balkans regionAвтор: Anna Maria Augustyn, Giulia Sofia Sarno, Marie-Eve Ciparisse (A.R.S. Progetti S.P.A.)
 • EU financial assistance available to LRAs in Mediterranean partner countries

  дата на публикуване: 14/12/2021Тема: Euro-Mediterranean PartnershipAвтор: Katarzyna Sidło, Aleksandra Chmielewska, Virginia Dicuonzo, and Abdoul Karim Zanhouo
  налични езици (2)
  1. Arabic | العربية(1014,13 KB-PDF)Изтегляне
  2. français(686,27 KB-PDF)Изтегляне
   Aide financière de l’UE mise à la disposition des collectivités locales et régionales des pays partenaires méditerranéens
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
 • Service sector re-orientation- transferring skills from the tourism sector

  дата на публикуване: 02/09/2021Тема: Tourism, Euro-Mediterranean PartnershipAвтор: Robert Lanquar, Aleksandra Teliszewska, Katarzyna Sidło
 • Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis

  дата на публикуване: 02/09/2021Тема: Entrepreneurship, Euro-Mediterranean PartnershipAвтор: Katarzyna Sidło (CASE)
 • Digitalisation of small and medium enterprises (SMEs) in the Mediterranean

  дата на публикуване: 16/09/2020Тема: Euro-Mediterranean Partnership, Digital policy and connectivity, EntrepreneurshipAвтор: Katarzyna W. Sidło, Kateryna Karunska, Claudio Salmeri, Stanislav Bieliei (CASE) and Roger Albinyana (IEMed)
 • Agriculture and food security in climate sensitive areas in the Mediterranean

  дата на публикуване: 16/09/2020Тема: Agriculture, Water policy, Euro-Mediterranean PartnershipAвтор: Karolina Zubel (CASE) and Antoine Apprioual (IEMed)
 • The contribution of local and regional authorities to regional integration in the Mediterranean

  дата на публикуване: 10/10/2019Тема: Multi-level governance and devolution, Euro-Mediterranean PartnershipAвтор: Aleksandra Chmielewska, Emmanuel Cohen-Hadria, Krzysztof Głowacki, Agnieszka Kulesa, Justine Renard and Katarzyna Sidło (CASE)
 • Contribution of local and regional authorities to the development of the blue economy in the Mediterranean

  дата на публикуване: 09/10/2019Тема: Euro-Mediterranean Partnership, Fisheries and maritime affairs, TourismAвтор: Roger Albinyana, Krzysztof Głowacki, Maria Krell, Anna Malinowska, Daniel Ruiz-Giménez, Katarzyna Sidło, Karolina Zubel (CASE)
 • Youth Entrepreneurship in Mediterranean Partner Countries

  дата на публикуване: 21/12/2018Тема: Euro-Mediterranean PartnershipAвтор: LSE Enterprise Limited
 • Preventing corruption at local and regional level in South Mediterranean countries

  дата на публикуване: 11/12/2018Тема: Public administration, Euro-Mediterranean PartnershipAвтор: Clara Volintiru, PhD (Bucharest Academy of Economic Studies - ASE) and Jose Javier Olivas Osuna, PhD (The London School of Economics and Political Science - LSE).
  налични езици (1)
  1. Turkish | Türkçe(1,13 MB-PDF)Изтегляне
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
 • EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries

  дата на публикуване: 11/10/2018Тема: Euro-Mediterranean PartnershipAвтор: Dr Katarzyna Sidło and Karolina Zubel (Center for Social and Economic Research - CASE)
  налични езици (2)
  1. Arabic | العربية(1,82 MB-PDF)Изтегляне
  2. français(1,59 MB-PDF)Изтегляне
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
 • The Role of the Sub-National Authorities from the Mediterranean Region in Addressing Radicalisation and Violent Extremism of Young People

  дата на публикуване: 30/07/2017Тема: Euro-Mediterranean PartnershipAвтор: Prof. David A. Winter, Dr. Aitemad Muhanna-Matar, Dr. Mohammad Haj Salem, Dr Mohammed Musbah, Dr. Ahmed Tohamy (NAMA Strategic Intelligence Solutions and LSE Enteprise).
 • Sustainable tourism in the Mediterranean

  дата на публикуване: 04/05/2012Aвтор: Aston Centre for Europe - Aston University
 • Technical and vocational training in the Mediterranean

  дата на публикуване: 02/05/2012Aвтор: Aston Centre for Europe - Aston University
 • The Role of Small and Medium-Sized Enterprises in the Mediterranean

  дата на публикуване: 04/09/2011Aвтор: Aston Centre for Europe - Aston University
 • The Preservation and Enhancement of Cultural Heritage in the Mediterranean

  дата на публикуване: 14/05/2011Тема: CitizenshipAвтор: Aston Centre for Europe, Aston University (Dr Nathaniel Copsey Dr Carolyn Rowe)
 • The relationship between desertification and climate change in the Mediterranean

  дата на публикуване: 08/05/2011Aвтор: Aston Centre for Europe - Aston University
 • Renewable Energy in the Mediterranean

  дата на публикуване: 01/05/2011Aвтор: Aston Centre for Europe - Aston University (authors: Dr. J. Bloomfield, Dr. N.Copsey, Dr. C. Rowe)
 • EU Funds for South Eastern Mediterranean Countries - Info Guide EN

 • EU Funds for South Eastern Mediterranean Countries - Info Guide FR

 • EU Funds for South Eastern Mediterranean Countries - Info Guide AR

Reports

За контакт

Споделяне:
 
Back to top