Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите да приемат политика на нулева толерантност към насилието срещу жени и момичета  

В Международния ден за премахване на насилието срещу жените местните и регионалните лидери призовават за законодателни мерки и подходящи ресурси за предотвратяване и борба с насилието срещу жените

25 ноември е Международният ден за премахване на насилието срещу жените . По този повод Европейският комитет на регионите (КР) отново призова за приемане на законодателни мерки на равнището на ЕС за предотвратяване и борба с всички форми на насилие срещу жени и момичета. Според базата данни на ООН до септември 2020 г. 48 държави са интегрирали превенцията и реагирането на насилието срещу жени и момичета в своите планове за реагиране на COVID-19, а 121 държави са приели мерки за укрепване на услугите за жените, преживели насилие по време на световната криза.

Във встъпителното си изказване пред членовете на комисия SEDEC на КР председателката на комисия SEDEC Анне Карялайнен (Финландия/ПЕС) заяви: „Днес е Международният ден за премахване на насилието срещу жените — един от най-широко разпространените, постоянни и опустошителни нарушения на правата на човека в целия свят. На този много специален ден бих искал да Ви приканя, в качеството Ви на местни и регионални политици, да бъдете много бдителни, като имате предвид, че насилието срещу жени остава до голяма степен недокладвано поради безнаказаността, мълчанието, заклеймяването и срама около него. Единственият път напред е да се приеме политика на нулева толерантност към насилието срещу жени и момичета.“

Една на всеки 3 жени е подложена на физическо или сексуално насилие през живота си, ежедневно 137 жени биват убивани от член на семейството им, 1 на всеки 10 жени в Европейския съюз съобщават, че са били подложени на кибертормоз от 15-годишна възраст, а 71 % от всички жертви на трафик на хора по света са жени и момичета.

След избухването на COVID-19 новите данни и доклади от работещите на първа линия показаха, че всички видове насилие срещу жени и момичета са се увеличили. Анне Карялайнен подчерта: „25 години след приемането на Декларацията от Пекин виждаме, че правата на жените все още са обект на атаки навсякъде по света, но и в рамките на Европейския съюз, от сексуалните и репродуктивните права до равновесието между професионалния и личния живот и от правото на протест до икономическото и политическото овластяване. Като Европейски комитет на регионите ние категорично осъждаме тези нарушения на правата на жените и ще работим заедно с местните и регионалните власти, за да гарантираме, че тези права са защитени и укрепени навсякъде в ЕС.“

Въпреки че COVID-19 и ограничителните мерки спират разпространението на коронавируса, те засилиха насилието срещу жените, особено домашното насилие — в някои държави обажданията на телефоните на доверието нараснаха пет пъти. В барометъра на КР за състоянието на регионите и градовете за 2020 г., представен на 12 октомври, се подчерта увеличаването на броя на докладваните случаи на домашно насилие по време на ограничителните мерки, въпреки че все още няма сравним набор от данни за целия ЕС. В някои държави, като например Литва, се отчете увеличение на домашното насилие с 20 % за период от три седмици. На телефонния номер за спешни случаи на домашно насилие в Испания са получени 18 % повече обаждания през първите две седмици на ограничителните мерки. Регионалните власти в Испания разпространиха ръководство за жени — жертва на насилие, основано на пола, докато стоят у дома . Местните власти в Амстердам, в координация с националното правителство, създадоха система, чрез която жертвите на домашно насилие могат да се свържат с аптеката си, като използват кодовата фраза „маска 19“.

Конча Андреу (Испания/ПЕС), председателка на регион Ла Риоха и докладчик на КР относно стратегията на ЕС за равенство между половете , заяви: „Тази годината отбелязваме Международния ден за премахване на насилието над жени с по-мрачно настроение, тъй като сме изправени пред утежнени случаи на насилие, основано на пола, поради ограничителните мерки в резултат на кризата с COVID-19. Местните и регионалните власти спешно трябва да разполагат с подходящи ресурси, за да оказват ефективна помощ на жертвите чрез подходящи служби за подкрепа. Освен това те трябва да бъдат включени по структуриран начин в мрежата на ЕС за превенция на основаното на пола насилие и домашното насилие, която ще бъде стартирана като част от стратегията за равенство между половете.“

„В становището си относно стратегията за равенство между половете КР приканва Комисията да приеме законодателни мерки, насочени към предотвратяване и борба с насилието срещу жени, които да са съгласувани и да допълват международното законодателство и законодателството на държавите членки, и да са насочени към всички форми на насилие, включително онлайн насилието и насилието, свързано с въпросите на честта. Настояваме Европейската комисия да включи всички форми на насилие срещу жените и момичетата в кръга на „европрестъпленията“ по смисъла на член 83 от Договора за функционирането на Европейския съюз“, добави Андреу.

Основна информация:

Общото събрание на ООН определи 25 ноември за Международен ден за премахване на насилието срещу жените (Резолюция 54/134). Идеята за отбелязването на този ден е да се повиши осведомеността относно факта, че жените по света са обект на изнасилване, домашно насилие и други форми на насилие. През 2014 г. официалната тема, очертана от кампанията на генералния секретар на ООН „Обединени за прекратяване на насилието срещу жени“ е „Оранжево в квартала“. Официалната тема за 2018 г. е „Оранжев свят: чуй ме“, а за 2019 г. „ Оранжев свят: Равнопоставеност между поколенията срещу изнасилванията “. Темата на Международния ден за премахване на насилието срещу жените тази година е „Оранжев свят: Финансиране, реакция, превенция, събиране!“ . Както и през предходните години, тазгодишният международен ден ще отбележи началото на 16 дни активна дейност , които приключват на 10 декември 2020 г., Международният ден на правата на човека.

За контакт:

Лаури Оувинен

тел.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Виолета Войеводска

тел.: +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023