Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейската комисия и Европейският комитет на регионите поставят началото на ‎ Платформа на заинтересованите страни за нулево замърсяване  

Днес Европейската комисия и Европейският комитет на регионите поставиха началото на платформа на заинтересованите страни в областта на осъществяването на Плана за действие на ЕС: „Към нулево замърсяване на въздуха, водите и почвите“ . Планът за действие – ключов резултат от Европейския зелен пакт и основна тема на тазгодишната Зелена седмица на ЕС — беше приет на 12 май 2021 г. В него се определя интегрирана визия за 2050 г. за намаляване на замърсяването до нива, които вече не са вредни за човешкото здраве и естествените екосистеми, както и междинни цели за 2030 г. и действия за постигане на целите.

Градовете и регионите играят ключова роля за превръщането на тази визия в действия по места. За да се намали замърсяването трябва да се предпочете да се премине към чисти регионална и градска мобилност и енергетика, инвестиции в сгради и инфраструктура, както и цялостно пространствено планиране. Всички тези решения засягат здравето и благосъстоянието на гражданите.

Виргиниюс Синкявичюс , комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството, заяви: „ Градовете и регионите са в челните редици на изпълнението на политиките, свързани със замърсяването, и са основните двигатели на екологичния преход. Много от тях вече намират новаторски решения за почистване на въздуха, водата и почвата и насърчават по-устойчиви модели на производство и потребление. С удоволствие осъществяваме това сътрудничество с Европейския комитет на регионите за създаването на нова платформа за споделяне на тези добри идеи и за подкрепа на целите за нулево замърсяване по места."

Председателят на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония в Гърция Апостолос Цицикостас приветстваха платформата, като заяви: „ Всички ние носим отговорност да предприемем действия за опазване на околната среда, като осигурим на нашите деца и планета безопасното и здравословно бъдеще, което заслужават. Правителствата, предприятията и заинтересованите страни трябва да обединят усилията си, за да спрат замърсяването на водите, въздуха и земята. Необходимо е лидерство на местно равнище, поради което Европейският комитет на регионите, заедно с Европейската комисия, с радост стартира Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване."

Вашку Алвъш Кордейру , първи заместник-председател на Европейския комитет на регионите и член на регионалния парламент на Азорските острови, взе участие в лансирането на платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване, като заяви: „Местните и регионалните власти отговарят за изпълнението на 70% от политиките на ЕС, 70% от мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и до 90% от мерките за адаптиране към изменението на климата. Планът за действие за нулево замърсяване е от съществено значение за спасяването на човешки животи и създаването на по-устойчиво бъдеще. Неговата платформа ще спомогне за превръщането на европейските цели в местни и регионални реалности, тъй като градовете и регионите са в по-добра позиция да оценяват ефективността на мерките и да изпълняват целите. За да бъде успешен, процесът ще трябва да бъде отворен и приобщаващ, да мобилизира гражданите, МСП, предприятията, социалните движения и научноизследователските институции. От съществено значение е да се проучат полезните взаимодействия и да се гарантира териториалното сближаване.“

Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване ще спомогне за изпълнението на водещите инициативи и действия, определени в Плана за действие за нулево замърсяване, като:

обедини участници от различни общности и области на експертен опит за справяне с взаимосвързани предизвикателства, напр. укрепване на съвместна програма в областта на околната среда и здравето;

определи обща визия за това как да се постигнат целите за нулево замърсяване;

се разработват и обменят добри практики по междусекторни теми като финансиране за иновации и работни места с нулево замърсяване, насърчаване на устойчивото производство и потребление и създаване на тематични центрове като Центъра за технологии за чист въздух.

Обявяването на началото беше направено по време на заключителната сесия на тазгодишната Зелена седмица на ЕС — най-голямата годишна проява, посветена на политиката на ЕС в областта на околната среда, която събра над 3 000 участници от целия ЕС, за да обсъдят нулевото замърсяване от многобройни гледни точки, на основната конференция в Брюксел, онлайн и в над 600 партньорски прояви в цяла Европа. Зелената седмица на ЕС стартира на 31 май 2021 г., понеделник, в Лахти, Европейската зелена столица за 2021 г.

Контекст

Замърсяването е най-голямата екологична причина за психични и физически заболявания и за преждевременна смърт, особено сред уязвими групи като деца, хора с определени медицински състояния и по-възрастните поколения. Хората, които живеят в по-необлагодетелствани райони, често живеят в близост до замърсени терени или в райони с интензивни транспортни потоци. Замърсяването е и една от основните причини за загубата на биологично разнообразие, която намалява способността на екосистемите да предоставят услуги като улавяне на въглерод и обеззаразяване на въздуха и водата.

Особено засегнати от замърсяването са градовете. В ЕС над 100 града все още не отговарят на стандартите на Съюза за качество на въздуха. Въпреки напредъка в спазването на изискванията за пречистване на градски отпадъчни води, все още не се пречистват правилно отпадъчни води от около 37 милиона души, а 7 столици на държави – членки на ЕС, не отговарят на минималните изисквания. Осигуряването на подходящо пречистване на отпадъчните води ще изисква инвестиции в размер на над 200 милиарда евро през следващите години.

Зелената седмица на ЕС беше първата голяма проява на заинтересованите страни, посветена на нулевото замърсяване, след приемането на Плана за действие за нулево замърсяване. Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване ще следи този обмен. До края на годината Комисията и Европейският комитет на регионите ще поставят началото на дейности чрез заявяване на интерес, за да се гарантира широко участие и съсредоточаване върху ключови теми за общи действия. Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване ще установи и полезни взаимодействия с други имащи отношение инициативи като Европейския пакт за климата и Платформата на заинтересованите страни в областта на кръговата икономика .

За повече информация

Съобщение относно План за действие на ЕС: „Към нулево замърсяване на въздуха, водите и почвите“

Уебстраница на Плана за действие за нулево замърсяване

Зелена седмица на ЕС 2021 г., посветена на нулевото замърсяване

Зеленият пакт на Европейския комитет на регионите на местно равнище

За въпроси относно Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване:

ENV-ZERO-POLLUTION@ec.europa.eu

За контакт с пресслужбата:

Европейска комисия: Даниела Стойчева/ Daniela.Stoycheva@ec.europa.eu

Европейски комитет на регионите: David Crous / David.Crous@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023